אז על Panchenkov

ברפואה, יש מספר רב של שיטות לחקר מצב הבריאות, ובאותו הזמן יותר ויותר טכניקות אבחון חדשות מוצגות.לעתים קרובות, מחוון הבדיקה כדי לקבוע את נוכחותם ...