Melaniform nevüs

Spesifik olmayan melanoma nevusun intrauterin gelişim sırasında oluştuğu düşünülmektedir. Yenidoğanlarda neredeyse görünmezler. Çok sonra ortaya çı...